Soubor písní a tanců ZLÍŇÁK

Rocková kapela SPaT Zlíňák působí na pracovišti Zlín – Dům Kultury již více než 10 let a za tuto dlouhou dobu vychovala již celou řadu mladých muzikantů, z nichž mnozí se věnují hudbě poloprofesionálně či dokonce profesionálně. Soubor se zaměřuje na interpretaci zahraniční hudby rockového žánru. Zlíňák si klade za cíl naučit žáky rockové a popové hře a připravit je na realitu běžné hudební praxe se všemi jejími hudebními i sociálními aspekty. Je kladen důraz zejména na kvalitní vnímání rytmu, souhry a tvorbu správné barvy tónu. V neposlední řadě jsou žáci seznamování se základním repertoárem světové rockové hudby. Kapela pravidelně vystupuje na školních i mimoškolních akcích a v poslední době se věnuje i nahrávání nacvičeného repertoáru.

Tvorba

Led Zeppelin: HOUSES OF THE HOLY
Cream: SUNSHINE OF YOUR LOVE