Žesťový kvintet ZUŠ Morava

Žesťový kvintet ZUŠ Morava, pod vedením pana učitele Petra Černocha.

Soubor vystupuje na akcích školy, reprezentuje ji a pomáhá rozvíjet a připravovat žáky po stránce hudební tak, aby byli schopni po absolvování školy prakticky zvládat svůj hudební nástroj. Snahou je také vzbudit nadšení a pozitivní vztah k hudbě.

Soubor hraje jak skladby klasické, od baroka po současnost, ale také transkripce moderních a jazzových skladeb. Přestože se jedná o kvintet, má soubor mnohdy více než 5 členů. Některé hlasy jsou hrány unisono, nebo se hráči střídají. Starší žák vždy uvádí mladšího kolegu do hudebního světa. Díky tomuto systému soubor tolik netrpí výkyvy při běžné mezigenerační výměně interpretů.