Cantica při ZUŠ Morava Zlín

Dětský pěvecký sbor Cantica vznikl v roce 1998 při Filharmonii Bohuslava Martinů Zlín. Od založení jej vedl sbormistr Josef Surovík, kterému se podařilo těleso vyzdvihnout na vysokou úroveň. Kromě ocenění v České republice získával sbor umístění také na zahraničních soutěžích (např. 1. místo ve Varně v Bulharsku; diplom za vysokou úroveň sborového vystoupení v Ohridu v Makedonii aj.). Tento trend dále pokračuje v práci komorního smíšeného sboru Cantica laetitia Zlín, který se z bývalých členů dětského sboru vyvinul. Sboru byla věnována skladba Čarohrátky samotným skladatelem Zdeňkem Lukášem.

V současné době Cantica působí při ZUŠ Morava. Pracuje pod vedením Terezy Surovíkové, manželky zakladatele, která téměř od počátku pracovala s dětmi na kultuře hlasového projevu. Zpěváci jsou připravováni tak, aby v budoucnu mohli rozšířit řady smíšeného sboru Cantica laetitia. V letech 2011–2016 sbor spolupracoval s Dětskou operou Zlín, kdy připravoval s dětmi každoročně hudební představení (např. Kominíček B. Brittena; Čert a Káči Jiřího Temla spolu s FBM Zlín). V roce 2016 Cantica získala zlaté pásmo v krajském kole soutěže ZUŠ v Hulíně a v roce 2019 zlaté pásmo a cenu za výbornou dramaturgii soutěžního vystoupení tamtéž. Vzhledem k vítězství ve své kategorii sbor navíc postoupil do celostátního kola, konaného téhož roku v Litomyšli, kde obhájil zlaté pásmo. V roce 2023 se Cantica opět účastnila krajského kola soutěže ZUŠ, konaného tentokrát v Kroměříži, a získala zlaté pásmo jak v kategorii starších, tak i mladších žáků (Cantica junior). Sbormistryně Tereza Surovíková získala od poroty Cenu za vynikající dirigentský výkon. Na klavír doprovází zakladatel sboru Josef Surovík.