Literárně-dramatický obor

Literárně-dramatický obor pomáhá žákům získat schopnost osobitého a kultivovaného uměleckého projevu v oblasti divadelní, přednesové a slovesné. Žáci se převážně věnují výuce přednesu a drobným jevištním a melodramatickým formám. Ve vyšších ročnících se zaměří více na divadelní činnost. Celkovou náplní výuky je komplexní tvořivá dramatická činnost založená na improvizaci žáků a rozvíjení pohybových, mluvních, hudebních, rytmických, dramaturgických a scénáristických dovedností.