Základní umělecká škola Morava

Základní umělecká škola Morava je škola mladá, vznikala v roce 2003. Má tři obory – hudební,výtvarný a literárně-dramatický. Vyučuje v obcích v okolí Zlína a ve městě Zlíně. Zejména v menších obcích zaměřuje výuku na dodržení hudebních, řemeslných a místních kulturních tradic. Ve městě Zlíně chce rozvíjet především souborový život zaměřený na dechové hudby, cimbálové muziky, univerzální orchestry apod. Cílem je posílení tradičních hudebních souborů v obcích, které zde vždy měly na živou kulturu velký vliv. Škola však neopomíjí ani péči o talentované žáky, kteří mohou pokračovat ve studiu na vyšších uměleckých školách. Ve výtvarném oboru směřuje v rámci obecných osnov ZUŠ k posílení tradičních lidových řemeslných technik. V dalším časovém horizontu plánuje ZUŠ i pořádání výtvarných, hudebních kurzů a přednášek pro dospělé, studenty třetího věku (důchodci).

Jedním ze záměrů ZUŠ je, aby učitel dojížděl za žákem a ne naopak. Škola tak chce poskytnout veřejnou službu tam, kde je dopravní dostupnost do města Zlína složitá. Vytváří se tak rovné podmínky základního uměleckého vzdělání dětí a školní mládeže. Vedení školy předpokládá, že bude dobře spolupracovat s vedením obcí, kulturními institucemi, ale i školami a farnostmi v místě svého působení. Jedním z cílů školy je, aby žáci co nejdříve hráli ve školních souborech a dospělí pak oživili hudební život v obci.

Škola se často prezentuje organizováním veřejných vystoupení souborů nebo jednotlivců, ale i častými výstavami výtvarného oboru. K nim patří např. Hudecké a gajdošské slavnosti v Kašavě, Valašské setkání ve Fryštáku, koncerty v Městském divadle Zlín. To vše je výsledkem zaměření práce na uměleckou praktičnost svých absolventů pod odborným vedením zkušených pedagogů.

Zřizovatel školy

Statutární orgán:
Jednatel: Libor Mikl, Vítová 52, 763 16 Fryšták
Jednatel: Ing. Ivo Thurner, Tyršovo nábřeží 5183, 760 01 Zlín
Jednatel: Jakub Severin, Kamenná 2706, 760 01 Zlín 

Společníci:
Libor Mikl, Vítová 52, 763 16 Fryšták
Ing. Ivo Thurner, Tyršovo nábřeží 5183, 760 01 Zlín
Mgr. Jiří Severin, Kamenná 2706, 760 01 Zlín
Beata Severinová, Kamenná 2706, 760 01 Zlín
Martina Nosková, Benešovo nábřeží 3948, 760 01 Zlín
Jakub Severin, Kamenná 2706, 760 01 Zlín