Základní umělecká škola Morava

Základní umělecká škola Morava je škola mladá, vznikala v roce 2003. Má tři obory – hudební,výtvarný a literárně-dramatický. Vyučuje v obcích v okolí Zlína a ve městě Zlíně. Zejména v menších obcích zaměřuje výuku na dodržení hudebních, řemeslných a místních kulturních tradic. Ve městě Zlíně chce rozvíjet především souborový život zaměřený na dechové hudby, cimbálové muziky, univerzální orchestry apod. Cílem je posílení tradičních hudebních souborů v obcích, které zde vždy měly na živou kulturu velký vliv. Škola však neopomíjí ani péči o talentované žáky, kteří mohou pokračovat ve studiu na vyšších uměleckých školách. Ve výtvarném oboru směřuje v rámci obecných osnov ZUŠ k posílení tradičních lidových řemeslných technik. V dalším časovém horizontu plánuje ZUŠ i pořádání výtvarných, hudebních kurzů a přednášek pro dospělé, studenty třetího věku (důchodci).

Jedním ze záměrů ZUŠ je, aby učitel dojížděl za žákem a ne naopak. Škola tak chce poskytnout veřejnou službu tam, kde je dopravní dostupnost do města Zlína složitá. Vytváří se tak rovné podmínky základního uměleckého vzdělání dětí a školní mládeže. Vedení školy předpokládá, že bude dobře spolupracovat s vedením obcí, kulturními institucemi, ale i školami a farnostmi v místě svého působení. Jedním z cílů školy je, aby žáci co nejdříve hráli ve školních souborech a dospělí pak oživili hudební život v obci.

Škola se často prezentuje organizováním veřejných vystoupení souborů nebo jednotlivců, ale i častými výstavami výtvarného oboru. K nim patří např. Hudecké a gajdošské slavnosti v Kašavě, Valašské setkání ve Fryštáku, koncerty v Městském divadle Zlín. To vše je výsledkem zaměření práce na uměleckou praktičnost svých absolventů pod odborným vedením zkušených pedagogů.

Zřizovatel školy

Ředitel: Libor Mikl, Vítová 52, 763 16 Fryšták
Jednatel: Mgr. Jiří Severin, Kamenná 2706, 760 01 Zlín
Jednatel a zástupce ředitele: Ing. Ivo Thurner, Tyršovo nábřeží 5183, 760 01 Zlín
Jednatel: Jakub Severin, Kamenná 2706, 760 01 Zlín 

Společníci:
Beata Severinová, Kamenná 2706, 760 01 Zlín
Martina Nosková, Benešovo nábřeží 3948, 760 01 Zlín