Hudební obor

Zaměřením hudebního oboru je poskytnout základy ve hře na dechové, smyčcové, klávesové, strunné a další hudební nástroje, včetně zpěvu. Prostřednictvím správných návyků a rozvíjením dovedností otevíráme každému žáku celou škálu možností ke zvládnutí hudebního umění. Cílem výuky je rozvinout hudební cítění, myšlení a vztah k hudbě. Ve všech studijních zaměřeních jsou žáci seznamováni a zdokonalováni v základní technice tvorby tónu až po umění hudebního vyjadřování. Své dovednosti a znalosti žáci uplatní jak v sólové hře, tak v různých souborových seskupeních. Současně jsou vzděláváni v hudební teorii. S volbou vhodného studijního zaměření pomáhají zkušení pedagogové. Tempo výuky a požadované pokroky jsou nastaveny na standardně nadaného žáka. Rychlejší tempo výuky k rozvíjení znalostí a dovedností žáka není limitováno.