Výtvarný obor

Cílem současné výtvarné výchovy je pěstování kulturních schopností – výtvarně vnímat, přemýšlet a vyjádřit se prostřednictvím výtvarného jazyka. Podstatné je umožnit žákům prostřednictvím vlastní tvůrčí a komunikativní aktivity chápat možnosti, které vedou k poznání, k sebevyjádření a k vlastnímu osobnostnímu rozvoji. Během studia se žák opakovaně vrací k základním otázkám v různých kontextech. Z intuitivně i rozumově objevovaných souvislostí se odvíjejí znalosti a postoje, které se stávají trvalou součástí žákovy osobnosti. Výtvarná výchova dává každému žákovi, a to bez ohledu na jeho výjimečné osobnostní dispozice, stejnou možnost aktivně uplatnit neopakovatelné osobní vztahy ke světu.