Zápisy žáků pro školní rok 2024/2025

Uchazeč o studium na naší škole:

  • zápis nových uchazečů probíhá v období od 1.2.2024 do 19.5.2024
  • talentové zkoušky budou probíhat na pozvání v týdnu od 3.6. do 7.6.2024
  • uchazeč vyplní na našich webových stránkách elektronickou přihlášku do naší školy
  • Přihláška se stává platnou teprve podpisem zákonného zástupce nebo zletilého uchazeče u přijímacího ří­zení
  • uchazeč bude seznámem, společně s rodiči, s cíli výuky a organizací vyučování
  • uchazeč bude přijat do ZUŠ Morava pouze po úspěšném absolvování talentové zkoušky

Přihlášku můžete jednoduše vyplnit online!

Elektronická přihláška zde

Kritéria talentových zkoušek

Hudební obor

Sluchové předpoklady: zazpívání předzpívaného (zahraného) tónu a krátkého melodického motivu, rozeznání výšky tónu (vyšší-nižší), zazpívání lidové písně Rytmické předpoklady: zopakování předvedeného rytmického motivu, vytleskání rytmu lidové písně či říkadla Všeobecné předpoklady: fyzická vyspělost pro hru na vybraný hudební nástroj nebo zpěv, komunikační schopnosti, pohovor s žákem, případně se zákonným zástupcem (opravdový zájem o studium v ZUŠ)

Výtvarný obor

Výtvarné cítění a myšlení žáka: zadaný výtvarný úkol (kompozice výtvarné práce), malba podle fantazie (spontánnost kresby) Základní pracovní návyky: správné držení výtvarných pomůcek, znalost barev a barevné skladby, komunikační schopnosti Samostatná přinesená domácí práce: celková úroveň samostatné práce

Literárně-dramatický obor

Sluchové a vyjadřovací předpoklady: přednes krátké básně, plynulá komunikace, zopakování krátkého textu Rytmické předpoklady: zopakování, vytleskání písně či říkadla Všeobecné předpoklady: fyzická vyspělost, samostatnost, komunikační schopnosti, pohovor s žákem, případně se zákonným zástupcem (opravdový zájem o studium v ZUŠ)


V případě žádosti o přihlášení mimo termín zápisu nás prosím kontaktujte:

Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o.
Kotěrova 4395, 760 01 Zlín
e-mail: info@zusmorava.cz
tel.: 577 018 897

Dopřejte svým dětem hru na hudební nástroj nebo zpěv, aby si po zdokonalení našly svůj prostor v některém z našich souborů: cimbálové muziky, dechový orchestr, jazz band, pěvecký sbor, smyčcové komorní soubory…!