Školné

Výše školného na školní rok 2022/2023 (pololetně).

Hudební obor

Individuální výuka 1700 Kč / pololetí
Skupinová výuka (2–4 žáci) 1200 Kč / pololetí
Sborový zpěv 800 Kč / pololetí
Hudebně-pohybová výchova v MŠ 800 Kč / pololetí

Výtvarný obor

Výtvarná tvorba 1000 Kč / pololetí

Literárně-dramatický obor

Činoherní tvorba 1000 Kč / pololetí

Zapůjčení nástrojů

celý kalendářní rok 900 Kč

Školné za výuku hry na kontrabas, tubu, lesní roh, fagot, hoboj, cimbál a dudy bude pro žáky v prvním roce studia sníženo o 50 % obvyklé výše.


Způsob platby školného

  • převodem na účet školy č. 2900959945/2010
  • poštovní poukázkou typu A
  • hotově v kanceláři školy, Kotěrova 4395, Zlín

Variabilní a specifický symbol je uveden v příkazu k úhradě (faktuře) zaslaném do e-mailové schránky zákonného zástupce žáka.

Úhrada školného

1. pololetí do 31. 10. 2022
2. pololetí do 31. 3. 2023

Jednorázový příspěvek od žáka ZUŠ MORAVA činí v tomto školním roce 150,– Kč a bude vybírán v hotovosti u třídního učitele (neposílat na účet). Tato částka bude vložena na účet Společnosti přátel ZUŠ Morava a bude použita na podporu činnosti žáků ZUŠ Morava.