Aktuality

VÝUKA V ZUŠ MORAVA OD 10. 5. 2021

Vážení rodiče a žáci,

na základě Informace k provozu škol od 10. května 2021 bude výuka v ZUŠ Morava probíhat:

  • na základní umělecké škole je umožněna osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo výuce ve vnitřních nebo vnějších prostorech v nejvyšším počtu 3 žáků v jedné skupině,
  • žáci, kteří se účastní těchto konzultací nebo výuky nejsou povinni podrobovat se testování ani dokladovat jiné skutečnosti (např. prodělaný koronavirus apod.) a nevztahuje se na ně podmínka plochy 15m2
  • na základní umělecké škole se umožňuje osobní přítomnost na konzultaci nebo výuce výtvarného oboru, konané pouze ve vnějších prostorech, a to při dodržení podmínky maximálně 30 osob ve skupině tak, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy za níže uvedených podmínek,
  • žáci účastnící se těchto konzultací nebo výuky podléhají povinnému testování nebo jiné obdobné povinnosti (testování nemá povinnost provádět základní umělecká škola), způsob dokládání ze strany žáka je uveden níže.

Toto mimořádné opatření stanoví jako podmínku osobní účasti na konzultaci nebo výuce v základních uměleckých školách (toto se vztahuje pouze na ty skupinové konzultace nebo výuku, kterých se účastní venku více než 3 žáci nebo účastníci) to, že žák nebo účastník, s výjimkou dětí do 6 let věku, které nemusí nic dokládat, prokáže, že: i) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo iii) má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Učitelé vás budou o možnostech zorganizování jednotlivých výuk informovat.

Přečíst
POZVÁNKA NA ABSOLVENTSKOU VÝSTAVU, 20.5.2021 FRYŠTÁK
Přečíst
VÝUKA V ZUŠ MORAVA OD 12. 4. 2021

Vážení rodiče a žáci,

na základě Mimořádných opatření MZDR ze 6. 4. 2021 a Informací MŠMT k provozu škol ze dne 6. 4. 2021 Provoz školy od 12. 4. 2021 se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání formou individuálních konzultací (jeden žák a jeden učitel) a na individuální prezenční výuce. Kolektivní výuka se nadále vyučuje distanční formou.

Učitelé Vás budou kontaktovat s informacemi o zahájení prezenční výuky 1:1 v hudebním oboru, případně o organizaci individuálních konzultací.

Pro všechnu možnou prezenční výuku platí nařízená hygienická pravidla (respirátory, hygiena rukou, dezinfekce, časté větrání místností, rozestupy…)

Preventivní testování žáků na COVID – 19 se žáků ZUŠ ve výuce 1:1 netýká.

Přečíst
Galerie ve výlohách.
Přečíst
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení.

Do 11. dubna 2021 se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Přečíst
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021.

Do 28. března 2021 se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Přečíst
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA 2021 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA2021 DO 28. ÚNORA 2021 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: 
v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škola školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud (s výjimkou viz dále). 

Od 15. února 2021 je umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích. Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecnépovahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021–1 ze dne 29. ledna 2021.  

Přečíst
SONDA

SONDA

Vážení rodiče, dámy a pánové, vážení spoluobčané.

Dovolte mi předem mého dopisu poslat Vám všem krátkou zdravici do novému roku s přáním pevného zdraví a také pevné víry i optimismu v brzké uklidnění koronavirové situace.
Optimismus je důležitý postoj v této chvíli, hlavně ke zvládnutí této nelehké doby, obzvláště pak v rodinách s dětmi. Všichni, více či méně, bojujeme s touto dobou, nevyjímaje naši školu, tedy naše soubory, orchestry, sbory, mladé muzikanty a výtvarníky.........

Přečíst
PROFILOVÁ REPORTÁŽ

Po kliknutí na odkaz můžete shlédnou profilovou reportáž o naší ZUŠ MORAVA.

https://youtu.be/vgw71oJFq3k

Přečíst

Pobočky