Otevři dveře své umělecké budoucnosti!

Od 1. 3. 2023 bude spuštěna elektronická přihláška do hudebního, výtvarného a literárně-dramatického oboru. Od tohoto data je možno se přihlásit do ZUŠ Morava.

Talentové zkoušky budou probíhat 5. 6.–9. 6. 2023.

Přihláška

Hudební obor

Zaměřením hudebního oboru je poskytnout základy ve hře na dechové, smyčcové, klávesové, strunné a další hudební nástroje, včetně zpěvu. Prostřednictvím správných návyků a rozvíjením dovedností otevíráme každému žáku celou škálu možností ke zvládnutí hudebního umění.

Více informací

Výtvarný obor

Cílem současné výtvarné výchovy je pěstování kulturních schopností – výtvarně vnímat, přemýšlet a vyjádřit se prostřednictvím výtvarného jazyka. Podstatné je umožnit žákům prostřednictvím vlastní tvůrčí a komunikativní aktivity chápat možnosti, které vedou k poznání, k sebevyjádření a k vlastnímu osobnostnímu rozvoji.

Více informací

Literárně-dramatický obor

Literárně-dramatický obor pomáhá žákům získat schopnost osobitého a kultivovaného uměleckého projevu v oblasti divadelní, přednesové a slovesné. Žáci se převážně věnují výuce přednesu a drobným jevištním a melodramatickým formám.

Více informací

Virtuální výstavy

Pojďte si s námi projít výtvarné práce žáků naší školy! Přesouváme se za vámi do online prostředí. Naše výstavy si odteď můžete užívat i z pohodlí domova. Zapněte si počítač nebo váš chytrý telefon a prozkoumejte aktuální i již ukončené výstavy.

Více informací

Aktuality

UČITELSKÝ KONCERT, 28. 3. 2023, ZLÍN
Přečíst
KONCERT PRO DENNÍ STACIONÁŘ, 14. 3. 2023, DŮM KULTURY ZLÍN
Přečíst
VALAŠSKÉ SETKÁNÍ 31. 3. 2023 od 18.50 hod. Kulturní dům ZDV Fryšták
Přečíst
MEZINÁRODNÍ HARFOVÁ SOUTĚŽ, 19. - 22.1. 2023, PRAHA
Přečíst
SETKÁNÍ AKORDEONISTŮ, 28. 1. 2023, ZLÍN
Přečíst
ZIMNÍ MINIKYTAROVÉ MINIRECITÁLY
Přečíst

Starší aktuality

Pracoviště