Aktuality

VÝUKA V ZUŠ MORAVA OD 12. 4. 2021

Vážení rodiče a žáci,

na základě Mimořádných opatření MZDR ze 6. 4. 2021 a Informací MŠMT k provozu škol ze dne 6. 4. 2021 Provoz školy od 12. 4. 2021 se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání formou individuálních konzultací (jeden žák a jeden učitel) a na individuální prezenční výuce. Kolektivní výuka se nadále vyučuje distanční formou.

Učitelé Vás budou kontaktovat s informacemi o zahájení prezenční výuky 1:1 v hudebním oboru, případně o organizaci individuálních konzultací.

Pro všechnu možnou prezenční výuku platí nařízená hygienická pravidla (respirátory, hygiena rukou, dezinfekce, časté větrání místností, rozestupy…)

Preventivní testování žáků na COVID – 19 se žáků ZUŠ ve výuce 1:1 netýká.

Přečíst
Galerie ve výlohách.
Přečíst
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení.

Do 11. dubna 2021 se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Přečíst
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021.

Do 28. března 2021 se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Přečíst
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA 2021 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA2021 DO 28. ÚNORA 2021 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: 
v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škola školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud (s výjimkou viz dále). 

Od 15. února 2021 je umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích. Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecnépovahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021–1 ze dne 29. ledna 2021.  

Přečíst
SONDA

SONDA

Vážení rodiče, dámy a pánové, vážení spoluobčané.

Dovolte mi předem mého dopisu poslat Vám všem krátkou zdravici do novému roku s přáním pevného zdraví a také pevné víry i optimismu v brzké uklidnění koronavirové situace.
Optimismus je důležitý postoj v této chvíli, hlavně ke zvládnutí této nelehké doby, obzvláště pak v rodinách s dětmi. Všichni, více či méně, bojujeme s touto dobou, nevyjímaje naši školu, tedy naše soubory, orchestry, sbory, mladé muzikanty a výtvarníky.........

Přečíst
PROFILOVÁ REPORTÁŽ

Po kliknutí na odkaz můžete shlédnou profilovou reportáž o naší ZUŠ MORAVA.

https://youtu.be/vgw71oJFq3k

Přečíst
PF 2021
Přečíst
REPORTÁŽ

Po kliknutí na odkaz můžete shlédnou reportáž o naší ZUŠ MORAVA v této nelehké době :

https://www.youtube.com/watch?…

Přečíst

Pobočky