VÝUKA OD 4. 1. 2021

Vážení rodiče a žáci,

od pondělí 4. 1. 2021, podle epidemiologického systému PES pro oblast školství a Informací k provozu škol a školských zařízení od 27. 12. 2020, vyučujeme v ZUŠ MORAVA ve všech oborech a typech výuky distančně.

Výuka Hudební nauky probíhá opět formou výukových videí, zaslaných Vám na Vaši e-mailovou adresu.

Učitelé jsou připraveni s Vámi řešit individuální požadavky na případné přesuny v pravidelném rozvrhu a všechny detaily související s výukou Vašich dětí.

Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 18. 9. 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18. 9. 2020 od 00:00 hodin do odvolání.

V návaznosti na výše uvedené změny k nošení ochranných prostředků dýchacích cest platí:

• Pro 2. stupeň základních škol, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a všechna školská zařízení (s výjimkami uvedenými dále) se mimořádným opatřením zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

VALAŠSKÁ VESELICE - AKCE ZRUŠENA !!!

Město Fryšták a Základní umělecká škola MORAVA informují, že akce Valašská veselice, která se měla konat tuto sobotu 12. 9. 2020 je s ohledem na epidemiologickou situaci ZRUŠENA.

O náhradním termínu a místu konání akce bude veřejnost včas informována.

Děkujeme za pochopení!

Mgr. Lubomír Doležel, starosta města, a Libor Mikl, ředitel ZUŠ Morava.