LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR NOVĚ!

Vážení rodiče a žáci,

dovolujeme si Vás informovat, že zahajujeme výuku literárně-dramatického oboru. Výuka se bude od září konat na Domu kultury, Gahurova ulice ve Zlíně, ve dnech pondělí a úterý, a povede ji Bc. Petr Nýdrle.

Přihlášky najdete v záložce „Dokumenty“ a může je zasílat vyplněné a naskenované na adresu info@zusmorava.cz, případně osobně donést do kanceláře školy, Kotěrova 4395, Zlín.

Kontakt na učitele pana Petra Nýdrle pro bližší informace: nydrle@zusmorava.cz, tel: 777 612 938

VÝUKA V ZUŠ MORAVA OD 24. 5. 2021

Vážení rodiče a žáci,

na základě Informace k provozu škol od pondělí 24. května 2021 bude výuka v ZUŠ Morava probíhat:

Výuka v hudebním i výtvarném oboru probíhá prezenčně dle platných rozvrhů hodin.

Výuka ve výtvarném oboru nad 10 žáků a výuka všech kolektivních předmětů nad 10 žáků (soubory, sbory apod., včetně hudební nauky) v hudebním oboru, probíhá prezenčně za těchto podmínek (viz Informace MŠMT v příloze):

  • Žáci ve výtvarném oboru ve skupině nad 10 žáků a žáci hudebního oboru v kolektivních předmětech nad 10 žáků (včetně hudební nauky), odevzdají učiteli potvrzení o absolvování testu (viz Informace v příloze) nebo čestné prohlášení zákonného zástupce o tom, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2. Potvrzení ani čestné prohlášení nemusí předkládat děti do šesti let věku.   Podrobné informace k organizaci výuky vám poskytnou jednotliví učitelé.
  • Žáci v těchto výukách, kteří se neprokáží čestným prohlášením, se nemohou prezenční výuky zúčastnit. Rodiče prosíme, aby případnou absenci učitelům řádně omluvili.

Výuka ve výtvarném oboru do 10 žáků a výuka všech kolektivních předmětů do 10 žáků (včetně hudební nauky) v hudebním oboru, probíhá bez nutnosti dokládání testování.

Individuální a skupinová výuka (2–4 žáci) v hudebním oboru probíhá řádně dle rozvrhu bez omezení a nutnosti dokládání testování.

Žádná výuka od 24. 5. 2021 nebude již vedena distančně, nebudou již zasílána výuková videa, apod.

Výuka probíhá za stávajících hygienických nařízení – v budově základní umělecké školy se nosí zdravotnická rouška (osoby do 15 let) nebo respirátor (nad 15 let).

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.