Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 18. 9. 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18. 9. 2020 od 00:00 hodin do odvolání.

V návaznosti na výše uvedené změny k nošení ochranných prostředků dýchacích cest platí:

• Pro 2. stupeň základních škol, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a všechna školská zařízení (s výjimkami uvedenými dále) se mimořádným opatřením zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

VALAŠSKÁ VESELICE - AKCE ZRUŠENA !!!

Město Fryšták a Základní umělecká škola MORAVA informují, že akce Valašská veselice, která se měla konat tuto sobotu 12. 9. 2020 je s ohledem na epidemiologickou situaci ZRUŠENA.

O náhradním termínu a místu konání akce bude veřejnost včas informována.

Děkujeme za pochopení!

Mgr. Lubomír Doležel, starosta města, a Libor Mikl, ředitel ZUŠ Morava.

ZAHÁJENÍ VÝUKY VÝTVARNÉHO OBORU A HUDEBNÍCH SOUBORŮ

Vážení rodiče a žáci,

od pondělí 25. května 2020 zahajujeme výuku ve výtvarném oboru na pobočkách, kde nám to prostorové a hygienické předpisy pro toto období umožní. Informace o podmínkách a možnosti zahájit výuku získáte od svých učitelů, kteří Vás budou kontaktovat.

Od pondělí 1. června 2020 zahajujeme kolektivní výuku souborů, orchestrů, sborů apod., ve skupinách maximálně 15 žáků tam, kde nám to prostorové a hygienické předpisy pro toto období umožní. Informace o podmínkách a možnosti zahájit výuku získáte od svých učitelů, kteří Vás budou kontaktovat.

Hudení nauka probíhá až do konce školního roku formou vzdáleného vzdělávání.