VALAŠSKÁ VESELICE - AKCE ZRUŠENA !!!

Město Fryšták a Základní umělecká škola MORAVA informují, že akce Valašská veselice, která se měla konat tuto sobotu 12. 9. 2020 je s ohledem na epidemiologickou situaci ZRUŠENA.

O náhradním termínu a místu konání akce bude veřejnost včas informována.

Děkujeme za pochopení!

Mgr. Lubomír Doležel, starosta města, a Libor Mikl, ředitel ZUŠ Morava.

ZAHÁJENÍ VÝUKY VÝTVARNÉHO OBORU A HUDEBNÍCH SOUBORŮ

Vážení rodiče a žáci,

od pondělí 25. května 2020 zahajujeme výuku ve výtvarném oboru na pobočkách, kde nám to prostorové a hygienické předpisy pro toto období umožní. Informace o podmínkách a možnosti zahájit výuku získáte od svých učitelů, kteří Vás budou kontaktovat.

Od pondělí 1. června 2020 zahajujeme kolektivní výuku souborů, orchestrů, sborů apod., ve skupinách maximálně 15 žáků tam, kde nám to prostorové a hygienické předpisy pro toto období umožní. Informace o podmínkách a možnosti zahájit výuku získáte od svých učitelů, kteří Vás budou kontaktovat.

Hudení nauka probíhá až do konce školního roku formou vzdáleného vzdělávání.

INFORMACE K ZAHÁJENÍ VÝUKY V ZUŠ

Vážení rodiče a žáci,

Od 11. 5. 2020 zahajujeme pouze individuální výuku v hudebním oboru.

Hudební nauka bude až do konce školního roku probíhat formou vzdáleného vzdělávání.

Kolektivní výuka (soubory, sbory, cimbálové muziky, orchestry atd.) bude nadále, až do odvolání, probíhat formou vzdáleného vzdělávání.

Výuka výtvarného oboru probíhá až do odvolání formou vzdáleného vzdělávání.

některých pobočkách, zvláště tam, kde vyučujeme v budovách základních škol, nebudeme moci od 11. 5. vstupovat do těchto zařízení. Výuka v těchto obcích bude nadále, až do odvolání (do doby, kdy nám bude umožněn vstup do budov základních škol), probíhat vzdálenou formou. Informace o možnosti vyučovat na jednotlivých pobočkách získáte od svých učitelů.

Podmínky pro osobní přítomnost žáka ve výuce od 11. 5. 2020:

1/ Probíhat bude pouze individuální výuka v hudebním oboru. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

2/ Docházka do výuky je podmíněna odevzdáním Čestného prohlášení před první vyučovací hodinou žáka:

Formulář Čestného prohlášení ke stažení, tisku a vyplnění najdete zde:

Náhradní formulář Vám poskytne také pedagog před zahájením hodiny před školou.

Do výuky docházejí děti zdravotně způsobilé, z nerizikového prostředí specifikovaného v čestném prohlášení.

3/ Docházka do výuky je dobrovolná. Pokud jste se rozhodli pro zachování vzdálené výuky, nic se pro Vás nemění. Pokud rodiče nevyšlou své dítě do výuky, oznámí to učiteli.

4/ Učitelé Vašich dětí Vás budou kontaktovat, podají Vám informace k výuce od 11. 5. 2020, a dohodnou si s Vámi formu, čas výuky a další důležité podmínky zahájení výuky.