Hudecká muzička Bílovice

Muzička vznikla v září roku 2022 při ZUŠ Morava v Bílovicích, pod vedením manželů Lucie a Martina Crlových.

Muzička hraje v obsazení 6 členů, kteří zatím hrají bez cimbálu a čekají na dorůstající kamarády ve hře na tento nástroj.

Hrají tedy zatím po hudecky a jejich repertoár vychází z oblasti Slovácka. Primášem je od září roku 2023 David Sedlář.