Muzička


V září roku 2015 vznikl další z mnoha souborů naší školy. Pod názvem Muzička se ukrývá tradičně netradiční

seskupení hudebníků – šestery housle, akordeon a flétna. Žáci čtvrtých ročníků I. stupně se tak učí poslouchat

při hraní a zpěvu nejen sama sebe, ale hlavně své spoluhráče a společně tak dotváří atmosféru lidových písní.

Repertoár Muzičky vychází z oblastí Valašska a Slovácka. Vedoucím souboru je MgA. Martin Crla.