Mladá dechová hudba Kašava

Je to soubor vedený Petrem Černochem a je sestavený především ze žáků ZUŠ Morava. Většina členů souboru je z Kašavy a okolí. Soubor vystupuje na akcích školy, reprezentuje ji a pomáhá nejen rozvíjet a udržovat kulturní tradice v Kašavě a okolí, ale i připravovat a rozvíjet žáky po stránce hudební tak, aby byli schopni po absolvování školy prakticky zvládat svůj hudební nástroj. Snahou je také vzbudit nadšení a vztah k hudbě a tradicím.

Sobor byl založen v únoru roku 2009 na podnět samotných kašavských žáků ZUŠ Morava, hrající na žesťové nástroje. Premiérou bylo vystoupení při kácení máje v Kašavě roku 2009. Zahrálo se několik skladeb v plném obsazení klasické malé dechovky bez zpěvů. Od školního roku 2009/2010 jsme soubor obohatili o dvě zpěvačky, nicméně se nám nepodařilo zajistit kompletní sestavu v nástrojích. V dalším roce se nám ale naopak podařilo doplnit všechny hráče a dechovka byla kompletní. Každý školní rok je výjimečný a něčím specifický. Počet členů se stále mění, dle toho, jak žáci přicházejí a mají čas na pravidelné zkoušky. Mezi žáky občas zavítají i hráči v produktivním věku, či dokonce senioři. Pomocí hudby se nám daří propojovat všechny generace.