SMYČCOVÝ KOMORNÍ ORCHESTR (SKO) žáků a učitelů ZUŠ Morava

SKO – Smyčcový komorní orchestr žáků a učitelů ZUŠ Morava, vznikl v roce 2004, kdy začala tradice pořádání adventních koncertů ve Fryštáku, Štípě, později ve Zlíně a také ve Velkém Ořechově.

Repertoár souboru tvoří většinou skladby z období baroka a klasicismu (Vejvanovský, Richter, Corelli, Bach, Vivaldi, Händel, Haydn, Mozart), ale také z kompozice XX. století i současnosti (Janáček, Bartók, Olejník, Žák).

Dirigentem SKO je Josef Hořák. Vedoucím, organizátorem a druhým dirigentem je Ladislav Dolina.

V národním kole soutěže smyčcových souborů základních uměleckých škol získal Smyčcový komorní soubor ZUŠ Morava Čestné uznání v roce 2012 a 2015.