Cimbálová muzika Moravěnka

Cimbálová muzika Moravěnka vznikla v září roku 2010 pod vedením manželů Lucie a Martina Crlových. V nynějším složení hraje od září roku 2020. Zkoušky probíhají pravidelně každý pátek na pobočce ZUŠ Morava ve Zlíně (Dům kultury). Muzika hraje v obsazení 11 členů, primáškami jsou Tea Prokopová a Klára Zinráková. Repertoár muziky vychází z oblastí Valašska a Slovácka.

Od samotného počátku svého působení muzika doprovázela nejmladší taneční složku Dětského folklorního souboru Vonička ze Zlína, pod vedením Gabriely Katrušákové. S tímto souborem cimbálová muzika vystupovala na společných besídkách a veřejných vystoupeních nejen na Náměstí Míru ve Zlíně, ale také na výročních koncertech DFS Vonička. V současné době vzniká spolupráce s Bartošovým dětským folklorním souborem, jehož vedoucí je Věra Šabršulová. Moravěnka tak navazuje na dlouholetou spolupráci, kterou vytvářel soubor společně s cimbálovou muzikou Bělina, jejíž členové již absolvovali II. stupeň studia a tím úspěšně zakončili studium na naší škole.

Mimo vystoupení na besídkách a koncertech ZUŠ Morava účinkuje cimbálová muzika Moravěnka na akcích pořádaných městem Zlín.

Z úspěchů je možno jmenovat 1. místo z okresního kola soutěže cimbálových muzik vyhlašované MŠMT, z roku 2012. A ještě 1. místo z okresního a 3. místo z krajského kola stejné soutěže, z roku 2015.