Gajdoši z Kašavy

Folklórní soubor vznikl v roce 2002 jako Kašavští pištci. Orientuje se na valašské pastevecké písně,hlavně ze Vsetínska a Rožnovska, ale i Hostýnských vrchů a okolí Kašavy, které interpretuje na tradiční valašské lidové nástroje jako např: pastevecké píšťaly / šestka, dvojka, koncovka, fujara/dále pak kobza, grumle a samozřejmě gajdy (dudy). Výuka na tyto netradiční hudební nástroje je někdy složitá, ale zájem mladých hudebníků je kupodivu velký. Soubor spolupracuje s různými výrobci těchto netradičních hudebních nástrojů jako je pan Vít Kašpařík z Velkých Karlovic, pan Pavel Číp ze Zubří anebo Miroslav Štefánik z Lúk pod Makytou (Slovensko). Od roku 2007 soubor spolupracuje s pohybovou folklórní skupinou žáků ZŠ Kašava pod vedením Aleny Patákové.