Velký Ořechov

výuka probíhá v učebnách základní školy,

Velký Ořechov 124, 763 07 Velký Ořechovvedoucí pobočky: Mgr. Marie Humpolová

Učitelé

Ambrůzová Renata

výtvarný obor

ambruzova@zusmorava.cz

Gajdůšková Aneta

sólový zpěv, klavír

gajduskova@zusmorava.cz

Mgr. Gregorová Martina

klavír

gregorova@zusmorava.cz

Mgr. Humpolová Marie

klavír, varhany, hudební nauka

humpolova@zusmorava.cz

Mgr. Obdržálek Marek

housle

obdrzalek@zusmorava.cz

Rypar Oldřich

kytara

Surovík Josef

klavír, zpěv, pěvecký sbor

surovik@zusmorava.cz

Mgr. Šůstková Ivana

hudební nauka

sustkova@zusmorava.cz

Mgr. Točev Svetoslav

zobcová flétna, klarinet, saxofon

tocev@zusmorava.cz

Vacek Michal

zobcová flétna, žestě

vacek@zusmorava.cz