Provodov

výuka probíhá v učebnách základní školy, Provodov 90, 763 45 Provodov

Vyučované předměty

 • Dřevěné dechové nástroje
  • Zobcová flétna
  • Klarinet
  • Saxofon
  • Hoboj
 • Žesťové nástroje
  • Trubka
  • Tenor
  • Baryton
  • Lesní roh
  • Pozoun
  • Tuba
 • Smyčcové nástroje
  • Housle
 • Klavír
 • Varhany

V budově základní školy vyučujeme předměty hudebního oboru: hra na zobcovou flétnu, flétnový soubor, klarinet, housle, klavír, trubku, lesní roh, tenor, pozoun, hudební nauku, interpretační seminář a v kostele Panny Marie Sněžné na Maleniskách hru na varhany. Budova ZŠ se nachází v centru obce a je plně využita pro školní i mimoškolní aktivity. Místní škola je proto vzdělávacím i kulturním centrem.

Vedoucí pracoviště

Mgr. Humpolová Marie

Vedoucí prac.: Provodov, Březůvky, Hřivínův Újezd, Vel.Ořechov

humpolova@zusmorava.cz
736 504 701

Učitelé

Mgr. Humpolová Marie

klavír, varhany, hudební nauka

humpolova@zusmorava.cz

Ing. Slovák Dalibor Ph.D.,dipl.um.

klarinet, alt saxofon, bicí nástroje, zobcová flétna

slovak@zusmorava.cz

Tesařová Hana

housle, klavír

tesarova@zusmorava.cz

Vrajík Filip

tenor, pozoun, baryton, zobcová flétna

vrajik@zusmorava.cz

Zatloukal Jiří

žesťové nástroje

zatloukal@zusmorava.cz

Zatloukalová Alžběta

zobcová flétna

zatloukalova@zusmorava.cz