Březolupy

výuka probíhá v učebnách základní školy,

Březolupy 503, 687 13 Březolupyvedoucí pobočky: Mgr. Marcela Pávková

Učitelé

Gajdůšková Aneta

sólový zpěv, klavír

gajduskova@zusmorava.cz

Mgr. Pávková Marcela

akordeon, klavír, elektronické klávesy, hudební nauka

pavkova@zusmorava.cz

Vacek Michal

zobcová flétna, žestě

vacek@zusmorava.cz