Březolupy

výuka probíhá v učebnách základní školy,

Březolupy 503, 687 13 Březolupyvedoucí pobočky: Mgr. Marcela Pávková

Učitelé

MgA. Crla Martin

kontrabas, housle, cimbálová muzika

crla@zusmorava.cz

Mgr. Pávková Marcela

akordeon, klavír, elektronické klávesy,

pavkova@zusmorava.cz

Sedláčková Veronika

zpěv, pěvecký sbor, klavír, hudební nauka

sedlackova@zusmorava.cz