Březolupy

výuka probíhá v učebnách základní školy, Březolupy 503, 687 13 Březolupy


vedoucí pobočky: Mgr. Marcela Pávková
Mgr. Pávková Marcela

Vedoucí poboček Bílovice, Březolupy

pavkova@zusmorava.cz
773 875 558

Pobočka ZUŠ Morava v Březolupech vznikla v roce 2018. Výuka žáků probíhá v učebnách Základní školy Březolupy 503, 687 13 Březolupy. Učitelé zde nabízí tyto hudební obory: hra na zobcovou flétnu, klavír, elektronické klávesy, zpěv, housle, (nabízíme možnost vyučovat hru i na violu, kontrabas, příčnou flétnu, trumpetu, hoboj, fagot, saxofon, tenor, bicí, moderní zpěv, akordeon, cimbál).

Učitelé

MgA. Crla Martin

kontrabas, housle, cimbálová muzika, hudební nauka

crla@zusmorava.cz

Mgr. Pávková Marcela

akordeon, klavír, elektronické klávesy,

pavkova@zusmorava.cz

Sedláčková Veronika

zpěv, pěvecký sbor, klavír

sedlackova@zusmorava.cz