Fryšták – Základní škola

výuka probíhá v učebnách základní školy
vedoucí pobočky: Martina Nosková

Učitelé

BcA. Slaninová Radka

housle

slaninova@zusmorava.cz

Surovík Josef

klavír, zpěv, pěvecký sbor

surovik@zusmorava.cz

Mgr. Šůstková Ivana

hudební nauka

sustkova@zusmorava.cz

Tesková Jaroslava

akordeon, klavír, elektronické klávesy

teskova@zusmorava.cz

Mgr. Truhlářová Lenka

výtvarný obor

truhlarova@zusmorava.cz