Fryšták – Základní škola,

výuka probíhá v učebnách základní školy, nám. Míru 7, 763 16 Fryšták


vedoucí pobočky: Martina Nosková
Nosková Martina

Vedoucí poboček Fryšták, Kašava, předseda Společnosti přátel ZUŠ

noskova@zusmorava.cz
797 972 421

V základní škole se vyučuje hudební nauka v prostorách v učebny hudební výchovy a výtvarný obor ve výtvarně ZŠ pod vedením Lenky Truhlářové, která úspěšně připravuje žáky na stření školy s uměleckým zaměřením. Prostory ZŠ dále využíváme na besídky, koncerty a výtvarné výstavy.

Učitelé

Škubalová Nikol

sólový zpěv, pěvecký sbor

skubalova@zusmorava.cz

Mgr. Šůstková Ivana

hudební nauka

sustkova@zusmorava.cz

Mgr. Truhlářová Lenka

výtvarný obor

truhlarova@zusmorava.cz

Mgr. Vašků Iva

klavír

vasku@zusmorava.cz

BcA. Volejníková Radka

housle

volejnikova@zusmorava.cz