Jasenná

výuka probíhá v učebnách základní školy,
Jasenná 15/15, 763 13 Jasenná

vedoucí pobočky: Bc. Radek Cahlík

Učitelé

Mgr. Březík Pavel

housle, viola

brezik@zusmorava.cz

Bc. Cahlík Radek

kontrabas, kytara, cimbálové muziky

cahlik@zusmorava.cz

Mgr. Křivánek Miroslav

housle

krivanek@zusmorava.cz

Mgr. Rafajová Jitka

hudební nauka, klavír, elektronické klávesy

rafajova@zusmorava.cz

Sachr Tomáš

zobcová flétna, tuba

sachr@zusmorava.cz