Liptál

výuka probíhá v učebnách základní školy, Liptál 465, 756 31 Liptál


vedoucí pobočky: Bc. Radek Cahlík
Bc. Cahlík Radek

Vedoucí poboček Liptál a Jasenná

cahlik@zusmorava.cz
605 859 670

Pobočka ZUŠ Morava v Liptále se nachází, už více jak 15 let, v levém křídle místní Základní školy. Od roku 2017, díky samotné obci Liptál, využívá vlastních prostor v podkroví budovy. Ve čtyřech učebnách určených k individuální výuce se zde vyučuje hra na kytaru, klavír, varhany, kontrabas, housle, zobcovou a příčnou flétnu, trubku, cimbál, akordeon a další. Ve velké třídě, kde se vyučuje hudební nauka, zkouší dvě cimbálové muziky, kytarový a akordeonový soubor a nechybí ani komorní smyčcový orchestr. Svůj vlastní ateliér má také výtvarný obor a k výstavám a koncertům slouží nový multikulturní sál. Učitelé a žáci pobočky pořádají do roka několik koncertů a kulturních akcí v obci Liptál.

Učitelé

Bc. Cahlík Radek

kontrabas, kytara, cimbálové muziky

cahlik@zusmorava.cz

Ficová Lenka

Výtvarný obor

ficova@zusmorava.cz

Mgr. Křivánek Miroslav

housle

krivanek@zusmorava.cz

Palová Věra

akordeon, klavír

palova@zusmorava.cz

Mgr. Rafajová Jitka

hudební nauka, klavír, elektronické klávesy

rafajova@zusmorava.cz

Sachr Tomáš

zobcová flétna, tuba

sachr@zusmorava.cz

Mgr. Šenkyříková Klára

zobcová flétna, příčná flétna, hudební nauka, soubory

senkyrikova@zusmorava.cz

BcA. Šon Jiří

klavír, varhany

son@zusmorava.cz

Vítů Filip

kytara

vitu@zusmorava.cz

Vykydalová Kateřina

cimbál

vykydalova@zusmorava.cz