Kateřinice

výuka probíhá v učebnách základní školy
vedoucí pobočky: Věra Palová

Učitelé

Mgr. Březík Pavel

housle, viola

brezik@zusmorava.cz

Ficová Lenka

výtvarný obor

ficova@zusmorava.cz

Juřica Zdeněk

žesťové nástroje, zobcová flétna

jurica@zusmorava.cz

Palová Věra

akordeon, klavír

palova@zusmorava.cz

Bc. Pavelková Jana

klavír

pavelkova@zusmorava.cz

Tkáčová Anežka

cimbál, klavír, hudební nauka

tkacova@zusmorava.cz

Vágnerová Jana

klavír

vagnerova@zusmorava.cz