Červen - Testy z předmětu Hudební nauka

Milí žáci a žákyně,

v měsíci červnu nebudete již samostatné domácí testy vypracovávat. Závěrečné přezkoušení a test z předmětu Hudební nauka proběhne v druhé polovině května a začátkem června. K tomuto přezkoušení se dostavíte v termínech stanovených příslušným učitelem tohoto předmětu.

Písemný test a přezkoušení jsou důvodem ke klasifikaci z povinného předmětu Hudební nauka a jsou podmínkou dalšího studia v ZUŠ Morava.

Dále Vás informuji, že uvolnění z docházky do tohoto předmětu bylo ředitelem školy povoleno pouze pro tento školní rok 2021/2022.