Červen - Testy z předmětu Hudební nauka

 25.5.2019  Milan Tesař

Milí žáci a žákyně,

v měsíci červnu nebudete samostatné domácí testy vypracovávat. Dostavíte se podle vyhlášených termínů k přezkoušení z učiva a k písemnému testu přímo k příslušnému učiteli Hudební nauky. Toto přezkoušení a test jsou podmínkou pro klasifikaci v předmětu Hudební nauka za letošní školní rok.