SMYČCOVÁ BESÍDKA S ABSOLVENTSKÝM VYSTOUPENÍM, 26. 5. 2023, VELKÝ OŘECHOV