VÝUKA V ZUŠ MORAVA OD 12. 4. 2021

Vážení rodiče a žáci,

na základě Mimořádných opatření MZDR ze 6. 4. 2021 a Informací MŠMT k provozu škol ze dne 6. 4. 2021 Provoz školy od 12. 4. 2021 se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání formou individuálních konzultací (jeden žák a jeden učitel) a na individuální prezenční výuce. Kolektivní výuka se nadále vyučuje distanční formou.

Učitelé Vás budou kontaktovat s informacemi o zahájení prezenční výuky 1:1 v hudebním oboru, případně o organizaci individuálních konzultací.

Pro všechnu možnou prezenční výuku platí nařízená hygienická pravidla (respirátory, hygiena rukou, dezinfekce, časté větrání místností, rozestupy…)

Preventivní testování žáků na COVID – 19 se žáků ZUŠ ve výuce 1:1 netýká.