Galerie ve výlohách.

Základní umělecká škola Morava spouští nový projekt „Galerie ve výlohách”. Partneři této neobvyklé výstavy jsou provozovatelé a majitelé restaurací a prodejen v centru Zlína. Cílem tohoto projektu je představit díla žáků vytvořených převážně za dobu distanční výuky. To, co dříve nebylo problémem, dnes problém je. Obvyklou výstavu nelze bohužel kvůli epidemiologické situaci uspořádat, a proto vznikla myšlenka veřejné výstavy nazvané „Galerie ve výlohách”.

Od čtvrtka 8. dubna budou ve výlohách vybraných prodejen a restaurací v centru Zlína vystaveny díla žáků ZUŠ Morava. Základní myšlenkou je, jak již bylo uvedeno, ukázat díla žáků věnujících se výtvarné umělecké tvorbě i v době distanční výuky. Málokdo si to uvědomí, ale největší nebezpečí u začínajících umělců je ztráta motivace a tím i tvůrčí nápaditosti. V době distanční výuky vytvářet nová díla tak až moc nejde. Chybí mnohdy čas, chuť, osobní spolupráce s učiteli a kamarády a hlavně již zmiňovaná motivace. Ale i přes všechna negativa dokázaly děti spolu se svými učiteli vytvořit krásné věci a byla by škoda je nevystavit. A proto vznikl nápad ze strany některých obchodníků uspořádat veřejnou výstavu v jejich prozatím zavřených obchodech a tím tak významně podpořit tvorbu začínajících mladých umělců.

„Galerie ve výlohách” je výstava procházkou za uměním v centru Zlína pro širokou veřejnost. U každé výlohy najdete mapu s dalšími výlohami, kde jsou práce dětí instalovány v celkovém počtu deseti prodejen. Každá výloha představuje ucelenou výstavu žáků, jednotlivých učitelů a středisek, kde ZUŠ Morava se svou koncepcí „učitel za žákem” vyučuje. A tak se můžete seznámit s plošnou a prostorovou tvorbou různých technik mladých umělců např. z Velkého Ořechova, Fryštáku, Želechovic nad Dřevnicí, Hošťálkové, Ratiboře, Kateřinic i Liptálu.

Celý projekt je významnou podporou regionální kultury a vzdělávací umělecké platformy v době nejtěžší koronavirové krize. Zajímavé a obdivuhodné je, že s nápadem přišla ta část veřejnosti, která touto dobou trpí nejvíce, tedy provozovatelé a majitelé restaurací, provozoven a malých obchodů.