SONDA

SONDA

Vážení rodiče, dámy a pánové, vážení spoluobčané.

Dovolte mi předem mého dopisu poslat Vám všem krátkou zdravici do novému roku s přáním pevného zdraví a také pevné víry i optimismu v brzké uklidnění koronavirové situace.
Optimismus je důležitý postoj v této chvíli, hlavně ke zvládnutí této nelehké doby, obzvláště pak v rodinách s dětmi. Všichni, více či méně, bojujeme s touto dobou, nevyjímaje naši školu, tedy naše soubory, orchestry, sbory, mladé muzikanty a výtvarníky. Stále mám před očima rok 2003, rok založení naší školy s jasnou vizí – koncepcí: „učitel za žákem a výchova mladých umělců hlavně do regionální kultury“. Když jsme jednali ohledně založení poboček se starosty, řediteli základních škol potažmo s rodiči, vždy jsme měli před očima a na paměti rozhovory mnohde již s bývalými kapelníky, sbormistry, varhaníky, primáši cimbálových muzik, výtvarníky, řezbáři, uměleckými kováři a jinými uměleckými řemeslníky o důležitosti zachování a rozvíjení aktivní kultury v regionu, zvláště pak v obcích. Osvícení představitelé obcí a škol potvrzovali důležitost vzdělávací koncepce naší školy a vždy nás významně podporovali a podporují. My jsme pak na oplátku po určitém čase zakládali soubory, podíleli se na kulturních aktivitách obcí a starali se o tradice, jejich udržení anebo dokonce obnovení. Proč to vše píši? Protože na dobu, kdy jsem měli 120 vystoupení a výstav ročně, dnes jen vzpomínáme. Jsme však opravdu optimisté a plně věříme na návrat aktivní kultury. A faktem zůstává, že bez vás rodičů a prarodičů, bez vaší podpory, podpory Vašich mladých hudebníků a výtvarníků, podpory formování jejich budoucnosti a podpory naší školy a našich vzdělávacích cílů bychom byli jen prázdnou teorií. Je Vás naprostá většina, co jste nechali, byť na dálku, své děti vzdělávat hudbě a výtvarnému umění. Že kulturu, i tu regionální, považujete za nedílnou součást vzdělané a vyspělé společnosti, je tedy bezpochyby. Jako důkaz našich aktivit v této době si dovoluji upozornit na některé odkazy, kde je možno shlédnout i živý obraz činnosti žáků, souborů, ba i celých rodin. https://www.youtube.com/watch?… https://www.youtube.com/watch?…

Na závěr mé krátké sondy dovolte, abych opravdu srdečně poděkoval všem spřízněným rodičům, prarodičům, starostům, ředitelům, farářům, prostě všem podporovatelům i v této a možná právě v této podivné a nelehké době.

S pozdravem a regionální kultuře a tradicím zdar!

Libor Mikl

Ředitel ZUŠ Morava