VÝUKA V ZUŠ OD STŘEDY 25. 11. 2020

Vážení rodiče a žáci,

od středy 25. listopadu 2020, podle epidemiologického systému PES pro oblast školství a Informací k provozu škol a školských zařízení, vyučujeme v ZUŠ MORAVA tímto způsobem:

Hudební obor:

  • prezenční individuální výuka všech nástrojů, včetně zpěvu, dle platného rozvrhu, na všech pobočkách školy. Výuka pouze 1+1. Žáci zařazení ve skupinkách (zobcové flétny, nižší ročníky kytary, zpěvu, EKN apod.) jsou vyučovaní po 20–25 min. (Učitelé si s rodiči dohodnou příchody a odchody takto vyučovaných žáků).
  • výuka kolektivních hudebních předmětů (soubory, sbory, orchestry…) nadále distančním způsobem
  • výuka HN nadále prostřednictvím výukových videí

Výtvarný obor: nadále distanční výuka

Důležité upozornění: Při výuce dodržujeme hygienická opatření: Učitelé i žáci mají po celou dobu pobytu ve škole ve všech prostorech nasazené roušky. Pouze žáci dechových nástrojů a zpěvu si při praktické výuce roušky sundávají. Učitelé budou pravidelně větrat učebny, i v průběhu výuky. Doporučejeme proto, aby žáci přišli do vyučování tepleji oblečeni.