VÝUKA V ZUŠ OD STŘEDY 14. ŘÍJNA 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

  • provoz základních uměleckých škol podle školského zákona a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole.

Nově tedy i bez individuální výuky v ZUŠ.

Výuka bude tedy probíhat ve všech oborech, hudebním i výtvarném, distančně. Učitelé Vás budou kontaktovat a domluví si s Vámi dostupnou formu a čas distanční výuky.

Výuka Hudební nauky nadále probíhá formou zaslaných výukových videí.

Nekoná se kolektivní výuka: soubory, sbory, cimbálové muziky, kapely, klávesové praxe, semináře apod. Tato výuka se nekoná do ukončení distančního vzdělávání.

Dále platí opatření, že od 26. 10. 2020 0:00 hod. do 27. 10. 23:59 hod. se nadto zakazuje osobní přítomnost žáků všech ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ na vzdělávání. Toto platí pro všechny žáky těchto škol a školských zařízení bez výjimky. MŠMT k tomuto vydalo opatření a v těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání.