VÝUKA V ZUŠ OD PONDĚLÍ 12. ŘÍJNA 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 12. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod. se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky mění způsob výuky v ZUŠ.

Je umožněna individuální výuka v hudebním oboru (tj. jeden učitel + jeden žák).

Nekoná se nadále kolektivní výuka v hudebním oboru (soubory, sbory, semináře, orchestry apod.)

Hudební nauka je vedena nadále distančně, formou výukových videí.

Výuka ve výtvarném oboru se koná nadále distančně, dle dostupných možností a pokynů učitelů.

Podrobnější informace k organizaci provozu ZUŠ od pondělí 12.10. 2020:

● Do budovy školy má povolen vstup zdravý žák bez příznaků virového onemocnění.

● Ve škole všichni dodržují hygienická pravidla (dezinfekce, mytí rukou, rozestupy).

● Žáci se v učebně vystřídají v průběhu přestávky a nesmějí být spolu uvnitř učebny.

● Výuka probíhá v roušce, kromě výuky dechových nástrojů.

● Nadále platí, že je ve školách zakázáno zpívat. Pro ZUŠ tedy platí zákaz zpěvu v hodině sólového a populárního zpěvu (výuka může probíhat, ale nesmí se zpívat). Učitelé zpěvu, kteří považují za efektivnější výuku zpěvu distanční formou, se mohou s rodiči domluvit, že budou učit nadále distančně.

● Učitelé, kteří mají v úvazku dvojici žáků v hodině, po dohodě s rodiči, rozdělí žáky na výuku po 20 minutách na jednoho žáka.

● Pokud rodiče vysloví obavu z prezenční individuální výuky v budově školy, mohou si sjednat s učiteli online distanční výuku.