ORGANIZACE KOLEKTIVNÍ VÝUKY

Vážení rodiče a žáci,

v době, kdy se z důvodu mimořádného opatření koná výuka distančně, kolektivní výuka bude vyučována takto:

Hudební nauka bude vyučována formou výukových videí, které Vám budou každý týden zasílány do e-mailových schránek rodičů.

Výuka ve výtvarném oboru se koná distančně, dle možností a pokynů učitelů.

Nekoná se kolektivní výuka: soubory, sbory, cimbálové muziky, kapely, klávesové praxe, semináře apod. Tato výuka se nekoná do ukončení distančního vzdělávání.

Libor Mikl, ředitel školy