OZNÁMENÍ PRO RODIČE A ŽÁKY

Vážení rodiče a žáci,

na základě mimořádného opatření č. 9/2020 Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, ze dne 1. 10. 2020, Vám sděluji, že od pondělí 5. října. 2020 bude naše škola vyučovat do 18. října 2020 formou výuky na dálku, tedy distančně. V nejbližší době se naši učitelé s Vámi zkontaktují a domluví si čas a formu distanční výuky.

Vážení rodiče, vzhledem k opětovné nestandardní situaci v uměleckém vzdělávání na naší škole, se vedení rozhodlo snížit výši školného za druhé pololetí školního roku 2020/2021 tak, aby snížená částka zčásti reflektovala období distanční výuky. Slevu na školném tedy můžete očekávat ve druhém pololetí.

Chtěl bych Vás také požádat o součinnost při nastavení formy komunikace a distanční výuky v jednotlivých studijních zaměřeních.

Libor Mikl, ředitel ZUŠ Morava