INFORMACE K ZAHÁJENÍ VÝUKY V ZUŠ

Vážení rodiče a žáci,

Od 11. 5. 2020 zahajujeme pouze individuální výuku v hudebním oboru.

Hudební nauka bude až do konce školního roku probíhat formou vzdáleného vzdělávání.

Kolektivní výuka (soubory, sbory, cimbálové muziky, orchestry atd.) bude nadále, až do odvolání, probíhat formou vzdáleného vzdělávání.

Výuka výtvarného oboru probíhá až do odvolání formou vzdáleného vzdělávání.

některých pobočkách, zvláště tam, kde vyučujeme v budovách základních škol, nebudeme moci od 11. 5. vstupovat do těchto zařízení. Výuka v těchto obcích bude nadále, až do odvolání (do doby, kdy nám bude umožněn vstup do budov základních škol), probíhat vzdálenou formou. Informace o možnosti vyučovat na jednotlivých pobočkách získáte od svých učitelů.

Podmínky pro osobní přítomnost žáka ve výuce od 11. 5. 2020:

1/ Probíhat bude pouze individuální výuka v hudebním oboru. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

2/ Docházka do výuky je podmíněna odevzdáním Čestného prohlášení před první vyučovací hodinou žáka:

Formulář Čestného prohlášení ke stažení, tisku a vyplnění najdete zde:

Náhradní formulář Vám poskytne také pedagog před zahájením hodiny před školou.

Do výuky docházejí děti zdravotně způsobilé, z nerizikového prostředí specifikovaného v čestném prohlášení.

3/ Docházka do výuky je dobrovolná. Pokud jste se rozhodli pro zachování vzdálené výuky, nic se pro Vás nemění. Pokud rodiče nevyšlou své dítě do výuky, oznámí to učiteli.

4/ Učitelé Vašich dětí Vás budou kontaktovat, podají Vám informace k výuce od 11. 5. 2020, a dohodnou si s Vámi formu, čas výuky a další důležité podmínky zahájení výuky.