Základní umělecká škola Morava

Základní umělecká škola Morava je škola mladá, vznikala v roce 2003.
Má tři obory - hudební, výtvarný a literárně dramatický. Vyučuje v obcích
v okolí Zlína a ve městě Zlíně. Zejména v menších obcích zaměřuje výuku na dodržení hudebních, řemeslných a místních kulturních tradic.