Cimbálová muzika Liptál

Dětská cimbálová muzika ZUŠ Morava v Liptále vznikla v září roku 2012. Jejími členy jsou děti převážně

z obce Liptál a blízkého okolí. V roce 2014 se muzika podílela na natáčení vánočního CD nosiče s názvem Přišlo

jsi k nám, Jezulátko, které vydal ženský sbor Rokytenka. Od téhož roku spolupracuje s dětským valašským souborem

Malá Lipta. V roce 2015 se zúčastnila soutěže cimbálových muzik vyhlášené MŠMT, ve které získala první místo v okresním a třetí místo v krajském kole. V současnosti pracuje jako soubor ZUŠ Morava ve Zlíně. Primáškou cimbálové muziky je Věra Gojná a umělecky i pedagogicky ji vede Radek Cahlík.