Cimbálová muzika Andrýsek

Cimbálová muzika Andrýsek působí v ZUŠ Morava od září roku 2012.

Vedoucím muziky je MgA. Martin Crla. Muzika hraje v obsazení osmi členů a repertoár tvoří písně z

Valašska – Fryštácka, Slovácka i Luhačovského Zálesí. Primáškou je Marie Kučerová. CM Andrýsek dostala

své jméno podle prvního občana města Fryštáku, ve kterém byla muzika založena a jejíž převážnou část tvoří mladí hudebníci z tohoto města. Odtud se také rozvíjí spolupráce s dětským folklorním kroužkem Fryštáček. CM Andrýsek i díky této spolupráci dostává mnoho příležitostí pro nejrůznější vystoupení. Můžeme zmínit například pravidelná vystoupení na náměstí ve Fryštáku při farmářských trzích, na folklorním festivalu Fryšták – Kašava, vystoupení na Malé scéně Zlín pod záštitou SPLK Kašava, ale nesmíme zapomenout na akce pořádané městem Zlín – vystoupení na Náměstí Míru v mnoha různých programech, nebo na besídky a koncerty pořádané ZUŠ Morava.

Z dosavadních úspěchů CM Andrýsek můžeme jmenovat 1. místo z okresního a 3. místo z krajského kola soutěže cimbálových muzik vyhlašované MŠMT z roku 2015.


Dětský folklorní kroužek Fryštáček vznikl v roce 1988 v městečku Fryšták, které leží v blízkosti Zlína. Ve spolupráci s místní školou tak zahájil svoji činnost další dětský kroužek vychovávající budoucí tanečníky Valašského souboru Kašava. Vedení dětského kolektivu proto také zabezpečují výhradně současní či bývalí členové tohoto souboru a kroužek pracuje pod hlavičkou Sdružení přátel lidové kultury KAŠAVA. V současné době je uměleckou vedoucí kroužku Leona Baráková a organizaci mají na starosti Kamil Gyuricsek, Alžběta Matějíčková a Pavel Uhřík. Ve svém repertoáru mají dětské hry, písně, tance a říkadla z Valašska, vystupují ve valašských a fryštáckých krojích, protože Fryšták leží na rozhraní Valašska a Hané.