Přijímáme žáky do LDO!

Simona Otáhalová je absolventkou konzervatoře v Brně, kde studovala herectví. Poté pokračovala ve studiu Divadelní vědy na Karlově univerzitě v Praze, kde získala bakalářský titul, a Managementu v kultuře na Masarykově univerzitě v Brně, kde získala magisterský titul. Svůj umělecký rozhled dále rozšířila díky zahraniční stáži na Göthe Universität Frankfurt am Main na katedře „film, média a divadlo“. Můžete si být jisti, že pod jejím vedením budete mít příležitost rozvíjet svůj talent a získávat nové dovednosti.

Literárně-dramatický obor na naší škole se zaměřuje na hlasovou techniku, pohyb na jevišti, rytmus, tanec a mnoho dalšího. Učíme hravou formou a nejmladší žáci se učí prostřednictvím hry. Postupně se seznámíte s autorskou tvorbou, která vám dává prostor k prozkoumání sebe sama a hledání vlastního uměleckého vyjádření. Ve spolupráci s ostatními žáky budete hledat své místo v inscenačním procesu, ať už jako herec, režisér, dramaturg nebo scénograf.

Během studia se budete také učit sledovat umělecké dění ve svém okolí, od jednoduchého popisu až po rozbor inscenace, recenze představení a reflexi dalších uměleckých oblastí, jako je film, hudba nebo výtvarné umění. Získaný umělecký a kulturní přehled vám bude sloužit jako nekonečná inspirace pro vlastní tvorbu.

Ve vyšších ročnících se budete prostřednictvím rozboru dramatu a literárního rozboru seznamovat se základy dramaturgie. Tímto způsobem výuky budete postupně objevovat své přednosti a schopnosti, které vás budou formovat jako jedinečného umělce. Studium na naší škole vás připraví i na talentové zkoušky na umělecké školy, ale především podporuje zdravé sebevědomí, rozvoj komunikace a schopnost práce ve skupině.

Připojte se k nám a prožijte nezapomenutelné umělecké dobrodružství! Jestliže máte zájem o náš literárně-dramatický obor, kontaktujte nás nebo se zastavte na naší škole. Simona Otáhalová se těší, až vás přivítá a společně objevíte kouzlo divadla a literatury.

Přihlášku můžete jednoduše vyplnit online!

Elektronická přihláška zde